BEHANDLINGAR

Sthlm healing

 

JIN SHIN JYUTSU

 

 

EFFEKTIVT VERKTYG MOT STRESS

 

läkar eller lindrar besvär vid klimakteriebesvär - huvudvärk - fertilitetsproblem - ryggvärk - hetta/ångest vid cancerbehandling - ångest – magont – acne – beroenden – allergier – astma - problem med ryggen – problem med hörsel – tinnitus - problem med matsmältningen – ätstörning – emotionella/mentala problem – stöd vid livskris – feber – huvudvärk - hjärtproblem - svettningar - blodtryck - insomnia - snarkning - och mycket mer

 

Den japanska konsten att frigöra spänning och skapa

harmoni  är kännetecknen för hälsa och välbefinnande i våra biologiska system. Jiro Murai förstod detta och utvecklade helande metoder som försökte få ordning när disharmoni och obalans, i manifestationerna av stress, ångest och sjukdom som drabbade människor. En sådan gammal helande övning från Japan är Jin Shin Jyutsu, en konst som är utformad för att hjälpa till att frigöra spänning, stress, trötthet och en mängd andra psykiska och känslomässiga sjukdomar.

 

Precis som med många andra traditionella asiatiska medicinsk konst i antikens historia, föreskriver Jin Shin Jyutsu vägar av energi som flyter genom kroppen som medlare av harmoni och balans. När dessa vägar, främst genom manipulering av fingrarna och handflatan, minskas eller blockeras uppstår sjukdom eller annan sjukdom. Genom Jin Shin Jyutsu lovar utövare hälsa, välbefinnande och vitalitet om du får denna typ av akupressur, eller utövar denna självhjälp regelbundet.

 

Historien om Jin Shin Jyutsu

Enligt det japanska kejserliga slottets skivor, som kallas Kojiki (eller på engelska, "Records of Ancient Matters") skapad på begäran av kejsarinnan Genmei. Tillsammans med att man flyttade sätet för regeringen till Nara under hennes regeringstid (och för de efterföljande sju regeringarna av japanska monarker), skulle Genmei komma ihåg inte bara som en av fyra empresser i Japan, utan orsaken till Kojiki skapades. (Hon abdikerade också till sin dotter i 715 F.Kr, den enda gången en kejsardöme skulle lyckas med en annan kejsardöme i Japan, i den tid som kallas Reiki.)

 

I Kojiki beskrivs Jin Shin Jyutsu skriftligen för första gången från de antika läkningspraxis som samlats in och skickades muntligt över de föregående 2000 år. Därefter skulle det ta ytterligare 1200 år för Jin Shin Jyutsu, som länge glömts av världen i stort i Japan, att komma tillbaka till gemensam användning. Jiro Murai, som blev dödssjuk, studerade Kojiki i hopp om att hitta en väg tillbaka till hälsan. Han kom över vad som nu är känt som Jin Shin Jyutsu i Kojiki och efter sin erfarenhet bestämde han sig för att ta med sig denna gamla helande övning till resten av Japan.

 

På 1940-talet skickade Master Murai sin kunskap till Mary Burmeister, en japansk-amerikansk engelsk lärare som bodde i Japan, som sedan tog Jin Shin Jyutsu till USA. En liten grupp av utövare fortsätter att lära sig de ursprungliga metoderna från mästare Murai och Burmeister vid Jin Shin Jyutsu-institutet i New York City.

 

REIKI HEALING

 

 

En avslappnande behandling med djupgående verkan. Reiki är en healingform som är mycket avslappnande och djupgående. Den arbetar med orsakerna till problemen och verkar alltid där den behövs som mest för tillfället.

 

Vad är Reiki?

Reiki är ett japanskt ord och betyder ungefär universell livsenergi. Metoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914, och fick snabbt stor spridning i Japan, och senare över hela världen. Via händerna överför Reikiutföraren kanaliserad energi som frigör energiblockeringar, ökar energiflödet och stärker kroppens självläkande förmåga. Energin påverkar kroppens läkande på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Reikiutövaren använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för den helande livsenergin.

 

Vad är Reikihealing bra för?

Reikihealing främjar hälsa och vitalitet, och kan användas som en allmänt balanserande och förebyggande behandling, som ger mer energi och ökat välbefinnande, men också för att lindra eller bota olika hälsoproblem.

 

Ger djupgående avslappning och bättre sömn

Frigör stress och spänningar och löser upp energiblockeringar

Verkar känslomässigt lugnande

Balanserar kroppens energier och chakran

Fyller på energiförrådet samt ökar och stärker ett positivt energiflöde

Stärker immunförsvaret och kroppens naturliga förmåga till läkning

Renar kroppen från gifter och slaggprodukter

Frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses

Lindrar smärta och obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionerna

Sänker högt blodtryck och höjer för lågt blodtryck

Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Ökar intuition och kreativitet, man tänker klarare

Reiki är mycket effektivt vid depression, stress, oro, utbrändhet och sömnsvårigheter, men kan även med fördel användas vid allergier och kronisk värk som fibromyalgi och olika reumatiska sjukdomar. Kan också ge goda resultat när det gäller ryggont, migrän, mensvärk, sportskador, hudproblem och sårskador. Reiki är också en fantastisk metod för personlig utveckling, bättre självförtroende och djupa livsinsikter.

 

Reiki är ett bra komplement till den vanliga läkarvården och hjälper patienter att tillfriskna snabbare och få lindring för akuta eller kroniska sjukdomar.

 

Hur går behandlingen till?

Vid en behandling är du fullt påklädd och ligger på en behandlingsbänk. Jag placerar mina händer på eller strax ovanför din kropp i olika positioner. Via mina händer låter jag sedan reikienergin flöda in i din kropp. Många upplever värme, kyla, tryck eller pirrningar där händerna hålls eller på andra ställen på kroppen, medan andra inte känner något alls. Behandlingen avslutas med ett kort samtal om upplevelserna under behandlingen.

 

Efter behandlingen kan man känna sig behagligt utvilad, upprymd och euforisk, helt slut eller kanske nedstämd och med behov att gråta en stund. Oavsett hur man känner har en helande process påbörjats och det som kommer ut behöver komma ut. De flesta känner sig dock ovanligt pigga och energipåfyllda. Ibland händer det att mottagaren somnar. Det är ingen nackdel, snarare tvärtom, det tyder på att man verkligen är fri från motstånd och släpper in de helande energierna. Efteråt är det bra med lugn och ro, till exempel en lugn promenad i naturen.

 

Hur fungerar behandlingen?

Reikienergin flödar till de områden som behöver den bäst för tillfället och därför behöver utövaren inte ställa diagnos eller veta vad som behöver helas. Energin söker sig automatiskt till obalanser och sjuka vibrationer i kroppen. Det går inte att bestämma resultatet i förväg, men du kan alltid lita på att det som kommer är rätt för just dig.

 

Kroppen helas genom att de blockerade delarna laddas med positiv energi. Frekvensen på kroppens energier höjs och negativ energi upplöses och försvinner. På så sätt renar Reikin energibanorna och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen chans att läka sig själv.

 

Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?

Var och en får sin egen upplevelse av en Reikibehandling, eftersom Reikienergin alltid verkar där den behövs som mest för tillfället. Ibland är händelseförloppet snabbt och tydligt, ibland är utvecklingen mindre märkbar. När man gradvis kommer i balans upptäcker man kanske inte förändringarna förrän långt efteråt: - Men jag har ju inte varit arg på en hel månad nu!

 

En del kan känna hur gamla obearbetade erfarenheter kommer upp till ytan igen, vilket visar att de gömda känslorna håller på att frigöras. Resultatet kan bli ett förlösande skratt eller tårar av sorg. Vissa kan känna en tillfällig smärta när energin arbetar med en blockering.

 

Eftersom Reikienergin renar kroppen från gifter kan fysiska avgiftningssymtom uppkomma, t ex rinnande ögon, upphostande av slem, ökad urinavgång och diarre. Även via huden försvinner gifter och slaggprodukter. Utrensningsreaktionerna är kroppens naturliga medel för att uppnå hälsa och kan jämföras med de som brukar uppstå under en fasteperiod. Upplevelserna kan sitta i flera dagar, ibland veckor.

 

Behandlingarna kan också resultera i en upplösning av inre barriärer och själsligt växande. Man kan få nya idéer och visioner, och hitta lösningar på sina problem, och det är inte ovanligt att man får mod att ta vissa avgörande steg till förändringar, som att byta jobb, sluta röka, börja motionera, bli vegetarian eller börja meditera.

 

Hur når jag ett lyckat resultat?

Reiki är helt ofarligt och kan aldrig överdoseras. Man behöver inte heller tro på att det fungerar, men om man känner tillit så kommer man att öppna sig och ta emot kraften djupare och intensivare.

 

De flesta mår bra av att få flera behandlingar i följd, och det kan ibland behövas för att nå långsiktiga effekter av healingen. Det får gärna gå någon vecka mellan behandlingarna. För att få ut maximalt av reikibehandlingen rekommenderas att du inte tränar eller dricker alkohol i anslutning till en behandling.

 

För att ett helande ska bli bestående behövs en förändring på tre plan: tankemässigt, beteendemässigt och känslomässigt. Då kan kroppen dra till sig maximalt med livsenergi och helandet blir bestående. Därför är det viktigt att man är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen.

 

Övrigt

Reikibehandlingar klassas som rehabiliterande friskvård och är skattefria i personalvårdande syfte. Kostnaden är fullt avdragsgill för arbetsgivaren och förmånsbeskattas inte heller. Det innebär att du kan använda dina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar.

 

Reiki används på sjukhus i bl a Norge, England, USA, Australien, Spanien och Uruguay. Studier har gjorts inom flera områden, t ex smärta, sårläkning, cancer, hjärt- och kärlbesvär, stress, oro, depression, missbruk. Dessa studier visar att Reiki med bra resultat ökar välbefinnandet och ger både fysisk och psykisk förbättring på många områden.

 

DISTANSHEALING

 

Det idealiska i en distans healing session är att du gör det bekvämt för dig i ditt eget hem. Du har möjlighet att kunna koppla av genom att fokusera på dina andetag och få en djupare kontakt med dig själv. Helande energi kan upplevas som en förändring av temperaturen i kroppen, stickande eller en känsla av välbefinnande. Vissa mottagare kan känna beröring av en ande. Känslor kan frigöras i form av bra gråt. Andra mottagare kan känna fysisk förbättring.

 

Du kan delta i den helande sessionen så länge du vill. Om du inte har möjlighet att ta dig tid till att sitta ner och koppla av, så kan du fortfarande delta medan du gör annat. Den enda skillnaden blir intensiteten av upplevelsen. Du kommer att få lika mycket energi som du kan hantera samtidigt som man gör vad det är.

 

Energi healing ersätter inte medicinsk hjälp men kommer säkert att förbättra ditt välbefinnande på den väg du är på.

 

Vi välkomnar alla som vill få helande energi och skicka gärna vår inbjudan vidare till dina vänner och familj.

HELANDE MASSAGE

 

Helande massage är en kroppsbehandling där det ingår muskelmassage  därefter fortsätter man med en djupare energibehandling in i den muskel eller muskelområde som är mest spänt. Man håller och trycker på den spända muskeln i flera minuter för att få den att pulsera och släppa och få igång kroppens energiflöde.

Denna behandling är mycket avslappnade och påverkar hela människan både fysiskt och mentalt.Behandlingen balanserar kroppens energier och tar bort blockeringar i patientens energiflöde då stimuleras kroppens egna läkande krafter.

 

Så här går en behandling till:

Klienten kan välja vilken del på kroppen som den önskar behandling på exempelvis rygg/nacke eller ben. Klienten ligger på massagebänk i underkläderna det område på kroppen som ej behandlas täcks med handduk. Man börjar alltid med ett uppvärmande bindvävsgrepp utan olja därefter klassisk massage med olja ca 10 minuter sen börjar energidelen av behandlingen som är den längsta delen av behandlingen. 

 

Denna metod har utvecklats av Hans Axelsons som har startat och driver Axelsons Gymnastiska Institut där han också håller kurser i metoden.

Sthlm healing - för dig

St.Eriksplan:

Stockholm healingcenter, Karlbergsvägen 54


Lidingö: Källängsvägen 34, Lgh 1101


Sundbyberg:

Energiplatsen, Gjuteribacken 4


Copyright © All Rights Reserved