REIKI HEALING

 

 

Reiki healing lindrar eller läker trötthet, stress, smärtor, illamående,

 

 

En avslappnande behandling med djupgående verkan. Reiki är en healingform som är mycket avslappnande och djupgående. Den arbetar med orsakerna till problemen och verkar alltid där den behövs som mest för tillfället.

 

Vad är Reiki?

Reiki är ett japanskt ord och betyder ungefär universell livsenergi. Metoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914, och fick snabbt stor spridning i Japan, och senare över hela världen. Via händerna överför Reikiutföraren kanaliserad energi som frigör energiblockeringar, ökar energiflödet och stärker kroppens självläkande förmåga. Energin påverkar kroppens läkande på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Reikiutövaren använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för den helande livsenergin.

 

Vad är Reikihealing bra för?

Reikihealing främjar hälsa och vitalitet, och kan användas som en allmänt balanserande och förebyggande behandling, som ger mer energi och ökat välbefinnande, men också för att lindra eller bota olika hälsoproblem.

 

JIN SHIN JYUTSU

 

 

Jin Shin Jyutsu hjälper dig med stress, oro, ångest, smärtor, illamående, trötthet. Jin Shin Jyutsu hjälper dig att vara dig själv – NOW KNOW MYSELF.

 

Jin Shin Jyutsu är en 4000 år gammal japansk form av akupressur.

 

Jin Shin Jyutsu betyr något liknande som Man – art – creator

Eller den omtänksamma människan utför kraftens helande konst. Det är kroppens eget healingsystem. Basen i den omtänksamma konsten är självhjälp.

 

Akupunktur känner de flesta till. Det har varit välkänd i Skandinavien de senaste tiåren. Jin Shin Jyutsu är som akupunktur fast utan nålar. Jin Shin Jyutsu når djupt in i kroppen utan att vara invaderande. Behandlar kropp och själ med respekt.

I akupunktur är det ca 400 punkter. I Jin Shin Jyutsu pratar vi om 26 punkter – eller SEL – Safety energy locks.

 

LÄKANDE REGRESSION

 

 

En underbart respektfull teknik

 

 

I full enlighet med Sigmud Freuds (1856-1939) psykodynamiska perspektiv som utgår från att problem i vuxen ålder ofta skriver sig från en eller flera traumatiska händelser från barndomen som man inte medvetet kan återkalla.


Tanken är att man i avslappat tillstånd och i fritt associerande kan återkalla detta(dessa) minne(n) och att detta leder till läkning. 


Påminner om hypnos, men man är fullt medveten och kommer ihåg allt efteråt, så att det känns tryggt. Du får även verktyg att hantera känslor som kommer upp till ytan.


Läkningsprocessen påbörjas under sessionen och fortgår efter behandlingen.